สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
รายงาน
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในเขต อบต.
กลุ่ม OTOP
คืนความสุขให้ประชาชน
งบประมาณ
กฎหมายน่ารู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร้องเรียนร้องทุกข์
พรบ.
การจัดตั้งสภาเด็ก
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ข้อมูล LPA
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการและแผน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
มาตรฐานการให้บริการ
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 2122 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 เมษายน 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เดิมเป็นสภาตำบล ได้ยกฐานะจากสภาตำบลดอนโอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เมื่อปี  พ.. ๒๕๔๐

 

 

 

 

 

 

 

 

               จำนวนพื้นที่     

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง   มีพื้นที่ทั้งหมด  ๒๓  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ๑๔,๓๕๐   ไร่  ประกอบด้วย  ๑๐  หมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

              อาณาเขตติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง      

                   ทิศเหนือ                           ติดกับ  เทศบาลเชียงใหม่     อำเภอโพธิ์ชัย

                    ทิศตะวันออก                    ติดกับ  ตำบลเกาะแก้ว        อำเภอเสลภูมิ

                    ทิศตะวันตก                      ติดกับ  ตำบลสะอาด            อำเภอโพธิ์ชัย

                         ทิศใต้                     ติดกับ  ตำบลพลับพลา         อำเภอเชียงขวัญ

              จำนวนประชากร   ณ  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖

                         ประชากร  จำนวน        ๓,๐๙๘      คน    แยกเป็น

                         ชาย         จำนวน        ๑,๕๐๑      คน

                         หญิง        จำนวน        ๑,๕๘๗      คน            

                         บ้านเรือน  จำนวน           ๗๓๒    ครัวเรือน    

 ตารางประชากรแยกแต่ละหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวน

รวม

ครัวเรือน

หญิง

ชาย

๑๐

บ้านดอนเรือ

บ้านดอนเจริญ

บ้านปากปลาค้าว

บ้านดงยาง

บ้านดอนโอง

บ้านคุยโพธิ์

บ้านโปโล

บ้านหนองบัวทอง

บ้านดอนบูรพา

บ้านดอนชัย

   ๒๕๓

   ๑๓๖

   ๑๙๕

   ๑๔๗

   ๘๓

     ๒๙

   ๒๙๖

   ๒๔๕

     ๖๘

   ๑๒๕

๒๕๗

๑๓๔

๑๕๙

๑๓๒

๗๓

๓๔

๒๘๒

๒๓๖

๗๐

๑๒๔

๕๑๐

๒๗๐

๓๕๔

๒๗๙

๑๕๖

๖๓

๕๗๘

๔๘๑

๑๓๘

๒๔๙

๑๑๘

๗๕

๙๐

๖๒

๔๑

๑๖

๑๓๕

๙๖

๓๐

๖๙

รวม

 

 

E-Service
ข้อมูล ITA
แผนพัฒนา
แผนดำเนินงานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อหลัก
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เจตจำนงผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง
แบบฟอร์มการให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 30 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
Tel : 043-030371   Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.