สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
รายงานการควบคุมภายใน
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในตำบลดอนโอ่ง
OTOP
โครงการของรัฐบาล
ข้อมูลงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ช่องทางการสื่อสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรมตำบลดอนโอง
รายงานผล (LPA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อหลัก
การป้องการการทุจริต
กฏหมายน่ารู้
มาตรฐานการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 1617 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
วันจันทร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยนายประยูร ชมภูพฤกษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง พร้อ ... วันพุธ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยนายประยูร  ชมภูพฤกษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง พร้อมส ...
วันอังคาร ที่ ๒๐เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยนายประยูร  ชมภูพฤกษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง พร้อ ... วันจันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยนายประยูร  ชมภูพฤกษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง พร้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
การรณรงค์การรับสมัครเพื่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน 
      การรณรงค์การรับสมัครเพื่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดดอนโอง ปาระชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564 
            seemovieหนังคุณภาพ ความคมชัดระดับ FULLMAXIMUM 4K-HIG...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2564 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
การรณรงค์การรับสมัครเพื่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่องสัดส่วนการจัดประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื...     จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
เปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและรร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านบัว...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสร...     จำนวนผู้เข้าชม 1019 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท...     จำนวนผู้เข้าชม 1045 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดำ ระบบปิด หมู่ที่ 3 บ้านปากปลาค้าว ตำบ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดำ ระบบปิด หมู่ที่ 3 บ้านปากปลาค้าว ตำบ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองช่าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖
   จ้างบริการคนงานทั่วไป กองช่าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ใบสั่งซื้อ ๗๘/๒๕๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระน้ำสายโท 2 เหนือ ชุมชนบ้านสายโท 2 เหนือ
   ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก ถนนตลาดนิคม ซอย 16 ชุมชนบ้า
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ม.ค. - มี.ค. 64)
   ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานทั่วไป สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2564
   จ้างบริการคนงานทั่วไป เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ใบสั่งจ้าง ๘๐/๒๕๖๔ (สำนักปลัด) วิธีเฉพาะเจาะจง
   ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานทั่วไป สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2564
   จ้างบริการคนงานทั่วไป เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ใบสั่งจ้าง ๗๙/๒๕๖๔ (สำนักปลัด) วิธีเฉพาะเจาะจง
   ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานทั่วไป กองช่าง เดือนมิถุนายน 2564 โด
ข่าวย้อนหลัง
 
ช่องทางออนไลน์
ข้อมูล ITA
งานนโยบายและแผน
แผนดำเนินงานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การให้บริการ
กฏหมายน่ารู้
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การช่วยเหลือประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ผู้มีส่งนำได้เสียภายนอก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
การป้องการการทุจริต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง
ดาวน์โหลด
แบบสำรวจ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 30 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
Tel : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.